Inleiding

Het VN-verdrag gehandicapten biedt de wettelijke kaders die de integrale toegankelijkheid mogelijk moet maken. Het thema toegankelijkheid van FGL (Federatie van Gehandicapten Organisatie in Limburg) is verdeeld in:

  • Toegankelijk Limburg;
  • Werkgroep integrale toegankelijkheid.

Toegankelijk Limburg is inmiddels uitgegroid tot een digitaal platform dat samen met de gehandicaptenraad Venlo (GRV), met 15 jaar ervaring op toegankelijkheid opgezet. Een gebruiksvriendelijke onderzoeksvorm naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en objecten. Dit is in 2023 verder uitgebreid naar invalide parkeerplaatsen en openbare toiletten in Limburg. De getoetste objecten worden voor iedereen zichtbaar en doorzoekbaar, daarmee kunnen zowel inwoners van Limburg, maar ook de bezoekers van onze provincie inzicht krijgen in de mate van toegankelijkheid van gebouwen en situaties, die ze willen bezoeken. 

De "werkgroep toegankelijkheid" houdt zich bezig met integrale toegankelijkheid in de provincie Limburg in de vorm van promoten, bevorderen en de (wettelijke) borging  zoals deze is vastgesteld in het VN-verdrag handicap.

De HogeNood app

De HogeNood app, openbare en opengestelde toiletten

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap inzake de rechten van personen met een handicap in werking voor Nederland. Met als doel een samenleving, waar iedereen mee kan doen en waar iedereen erbij hoort, naar eigen wensen en mogelijkheden.

Zo is het heel belangrijk dat er in een stad voldoende openbare en opengestelde toiletten zijn. Zeker in het centrum, maar ook in de buitengebieden. Een openbaar toilet is 24/7 open bv. op het station of vrijstaand. Een opengesteld toilet vind je  bv. in een restaurant, café, bibliotheek, gemeentehuis of museum gedurende de openingstijden. Beiden al of niet tegen betaling.

Belangrijk, niet alleen voor de 3,5 miljoen buik- (maag, darm- of lever)- en blaaspatiënten, maar voor iedereen.

Denk bv. eens aan zwangere vrouwen, mensen met een zwakkere blaas, zoals ouderen, of mensen met een lichamelijke beperking die gebruik moeten maken van een rolstoel. Voor deze laatste groep moet een toilet ook nog eens goed toegankelijk zijn. Rolstoelgebruikers kunnen maar op 40% van alle toiletten terecht. En een verschoonstation met een verzorgingstafel vind je bijna nergens. De beschikbaarheid van openbare, opengestelde (rolstoel)toiletten is een essentiële voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Een kwart van de Nederlanders blijft nog te vaak thuis, uit angst om geen toilet te vinden. Eén op de drie mensen zegt zelfs dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun kwaliteit van leven. Ook toeristen en dagjesmensen zijn blij met een stad met voldoende toiletten.

De HogeNood App

De HogeNood app is een mobiele applicatie, die gebruikers in staat stelt om snel en gemakkelijk openbare en opengestelde toiletten te vinden in hun directe omgeving. De app biedt informatie over de locatie van toiletten, openingstijden, aanwezige voorzieningen en beoordelingen van andere gebruikers. Een belangrijk kenmerk van de HogeNood app is dat hij ook aangeeft of het toilet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Download hier: De HogeNood app

Partners van "De HogeNood app zijn en dit moeten er steeds meer worden:

Toegankelijk Limburg

Het streven van FGL-Limburg is om naast het stimmuleren van "De HogeNood app" ook op de website een tool aan te bieden voor openbare ruimte, toiletten en invalide parkeerplaatsen. De volledige informatie kunt u terug vinden op Toegankelijk Limburg

Voor meer informatie: Download de folder


Auteur: Ank Gerrits, Ervaringsdeskundige en lid van de werkgroep Toegankelijk Limburg van FGL