Maatschappelijke participatie

Inleiding

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen met een beperking en/ of chronische aandoening ertoe doet en mee kan doen. Zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor maatschappelijke participatie. FGL wil samen met de partners en lidorganisatie een aanjager zijn van processen die de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van mensen met beperking en/ of chronische aandoening bevorderen. 

Maatschappelijke participatie van FGL is vooral gericht op ondersteunend- en informatieaanbod voor mensen, die door hun beperking(en) en/ of chronische aandoening problemen ervaren met opleiding/ studie, werk of bij het vinden van geschikte arbeid. FGL wilt een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

Inclusieve arbeidsmarkt

   biedt een totaaloplossing op het gebied van inclusie en werk. Wij zijn er voor zowel talentvolle en gemotiveerde werkzoekenden met een arbeidsbeperking als werkgevers die impact willen maken. Wil je (onbeperkt) aan de slag? Wij nemen je bij de hand (of prothese). Samen met meer dan 100 partners en +10.000 werkzoekenden maken we ons hard voor één inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil werken een eerlijke kans krijgt.

Wel of geen doelgroepenregistratie en wel of geen uitkering: dat maakt bij Onbeperkt aan de Slag niet uit. Het gaat erom dat je gemotiveerd bent en openstaat voor een leuke baan. Natuurlijk in een functie die het beste past bij jouw wensen.

De voordelen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Meet & Greet: Wij brengen je direct in contact met gemotiveerde werkgevers die juist kijken naar je talent en motivatie en niet je beperking.

+ 100 aangesloten werkgevers: Wij hebben meer dan 100 aangesloten werkgevers die actief op zoek zijn naar gemotiveerde en talentvolle medewerkers met een beperking, dus naar jou!

Hulp als je dat nodig hebt: We staan altijd voor je klaar om je vragen rondom werk te beantwoorden. Dat kan via ons PowerPunt maar ook door het volgen van sessies en trainingen. Ga naar de website Onbeperkt aan de slag

Ga naar vacaturebank                      Ga naar vacature in Limburg


 

VN-verdrag Handicap

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Om het VN-verdrag handicap geldig te maken (ratificeren) in Nederland, heeft het parlement 2 wetten aangenomen. De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is aangepast. En de Kieswet is gewijzigd. Hierin staat dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Het kabinet voert met het programma Onbeperkt meedoen! veel onderdelen uit van het VN-verdrag. Onbeperkt meedoen! moet zorgen voor merkbaar minder drempels in de samenleving. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk perrons en haltes toegankelijk te maken.

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.

Bron: Rijksoverheid.nl