Inleiding

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen met een beperking en/ of chronische aandoening ertoe doet en mee kan doen. Zelfredzaamheid en een toegankelijke samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor maatschappelijke participatie. FGL wil samen met de partners en lidorganisatie een aanjager zijn van processen die de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van mensen met beperking en/ of chronische aandoening bevorderen. 

Maatschappelijke participatie van FGL is een platform en vooral gericht op ondersteunend- en informatieaanbod voor mensen, die door hun beperking(en) en/ of chronische aandoening problemen ervaren met opleiding/ studie, werk of bij het vinden van geschikte arbeid. FGL wilt een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.

Inclusieve arbeidsmarkt

   biedt een totaaloplossing op het gebied van inclusie en werk. Wij zijn er voor zowel talentvolle en gemotiveerde werkzoekenden met een arbeidsbeperking als werkgevers die impact willen maken. Wil je (onbeperkt) aan de slag? Wij nemen je bij de hand (of prothese). Samen met meer dan 100 partners en +10.000 werkzoekenden maken we ons hard voor één inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil werken een eerlijke kans krijgt.

Wel of geen doelgroepenregistratie en wel of geen uitkering: dat maakt bij Onbeperkt aan de Slag niet uit. Het gaat erom dat je gemotiveerd bent en openstaat voor een leuke baan. Natuurlijk in een functie die het beste past bij jouw wensen.

De voordelen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Meet & Greet: Wij brengen je direct in contact met gemotiveerde werkgevers die juist kijken naar je talent en motivatie en niet je beperking.

+ 100 aangesloten werkgevers: Wij hebben meer dan 100 aangesloten werkgevers die actief op zoek zijn naar gemotiveerde en talentvolle medewerkers met een beperking, dus naar jou!

Hulp als je dat nodig hebt: We staan altijd voor je klaar om je vragen rondom werk te beantwoorden. Dat kan via ons PowerPunt maar ook door het volgen van sessies en trainingen. Ga naar de website Onbeperkt aan de slag

Ga naar vacaturebank                      Ga naar vacature in Limburg


 

VN-verdrag Handicap

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.

Om het VN-verdrag handicap geldig te maken (ratificeren) in Nederland, heeft het parlement 2 wetten aangenomen. De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is aangepast. En de Kieswet is gewijzigd. Hierin staat dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Het kabinet voert met het programma Onbeperkt meedoen! veel onderdelen uit van het VN-verdrag. Onbeperkt meedoen! moet zorgen voor merkbaar minder drempels in de samenleving. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk perrons en haltes toegankelijk te maken.

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op de website van het College staat meer informatie over de taken van het College voor de Rechten van de Mens.

Bron: Rijksoverheid.nl

Studeren & Werken

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft als doel (Young) Professionals met een  arbeidsbeperking op weg te helpen naar een succesvolle toekomst, zowel bij je loopbaan als de inrichting van je professionele leven. Wij geloven in coaching vanuit een brede context, op het gebied van werken, wonen én studeren.


Wij begeleiden kandidaten met een opleidingsniveau vanaf MBO 4+  die in het doelgroepregister (DGR) van het UWV staan naar en tijdens een passende baan bij één van onze partnerorganisaties. We begeleiden ook naar stages voor hbo en wo studenten. Voor jongeren tot 30 jaar bieden we lerend vrijwilligersplekken. Als organisatie bieden we een platform en mogelijkheden om je talenten te ontdekken en (weer) op duurzame manier aan de slag te gaan. Bovendien adviseren wij zowel werkzoekenden als werkgevers over regelingen uit de Banenafspraak en het inrichten van een inclusieve werkcultuur.

Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, maar we hebben een landelijk partnernetwerk (o. a. Geleen, Sittard, Roermond, Eindhoven, Tilburg)

Meld je vrijblijvend aan voor een telefonisch verkennend gesprek via deze link. Mocht u nog vragen hebben over Expertisecentrum Op maat of neem contact op via de mail of telefoon.

Flyer SWOM 2022


 

Sporten

  Sport en bewegen is voor iedereen; het is niet alleen leuk om te doen, maar het heeft ook een positieve invloed op je gezondheid. Daarnaast is het goed voor je zelfvertrouwen en je sociale contacten. Voor mensen met een beperking en kinderen in het speciaal onderwijs is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Vaak is er geen passend sportaanbod, geen deskundige begeleiding, is vervoer een probleem of ontbreekt het aan (sport)hulpmiddelen. De sport- en beweegdeelname blijft dan ook achter in vergelijking tot mensen zonder beperking. Dit terwijl de waarde van sport voor mensen mét een beperking nog hoger is dan voor mensen zónder een beperking.

Om deze drempels weg te nemen, is er een samenwerking tot stand gekomen tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten, genaamd Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg (IKS).

In Midden-Limburg is Pauline Schrooten de regioconsulent en het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overige organisaties Maar ook voor individuele vragen kun je bij haar terecht.

Recent zijn twee nieuwe initiatieven gestart: namelijk het sportloket en de uitleen van sporthulpmiddelen.

Sportloket

Heb je een beperking en kun je hulp gebruiken bij het vinden van een leuke sport? Dan kijken we samen met jou en eventueel je ouders/begeleiders welke sportactiviteit het best bij je past en of er een (geschikte) sportaanbieder is bij jou in de buurt. Wij ondersteunen en begeleiden, indien nodig, zelfs op locatie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uitleenservice Sporthulpmiddel

Heb je een sporthulpmiddel nodig, maar wil je het eerst uitproberen voordat je er één aanschaft? Dat kan! Deze uitleenservice zorgt ervoor dat volwassenen met een fysieke beperking een sporthulpmiddel kunnen uitproberen. We beschikken over een uitleenpool, waardoor er een breed aanbod aan hulpmiddelen is.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Kijk dan op onze website: Iedereen Kan Sporten of neem contact op met Pauliene Schrooten Telefoon