Nieuwsbrief mei 2023: Koploper Wonen & Zorg Parkstad Limburg

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: woensdag 24 mei 2023

Koploperstraject huisvesting aandachtsgroepen

Vooruitlopend op komende wetgeving gaan we in de 7 Parkstadgemeenten als koploper aan de slag met de huisvesting van aandachtsgroepen (HAG) en ouderen.

Om deze opgaven aan te pakken trekken de 7 Parkstadgemeenten samen op. Zorgpartijen en woningcorporaties zijn aangehaakt. RVO, Platform 31, VNG, BZK en VWS ondersteunen ons bij deze opgave. 

Lees hier: nieuwsbrief mei 2023

 

 

Delen via...