Mensen met een beperking ontbreken in het regeerakkoord!

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: maandag 27 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie is vanochtend gepresenteerd. Bestaanszekerheid is één van de pijlers van het akkoord. Maar wat opvalt is dat mensen met een beperking in het hele stuk nauwelijks worden genoemd, terwijl juist zij in een uiterst kwetsbare positie verkeren. Verder maken we ons grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging van één miljard op subsidies aan belangenorganisaties.

Bestaanszekerheid blijft een probleem

Het nieuwe kabinet zal een aantal algemene maatregelen nemen om de bestaanszekerheid te verbeteren. Chronisch zieken en mensen met een beperking hebben vooral baat bij het sterk verlagen van het eigen risico naar 165 euro (al gaat dat pas in per 2027). Maar daar staan weer maatregelen tegenover die juist hen treffen. Zo verdwijnt de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten voor extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Ook worden bezuinigingen op fiscale regelingen aangekondigd. Mogelijk raakt dit mensen met een beperking, namelijk indien deze bezuiniging de aftrek van zorgkosten betreft of de belastingkorting voor mensen met een wajong-uitkering.  

Daarnaast wordt er 100 miljoen bezuinigd op de bijstand. Dit raakt zeker ook de meer dan honderdduizend mensen met een chronische ziekte of beperking in de Participatiewet. Vanwege het strenge bijstandsregime en de onmogelijkheid om (volledig) te kunnen werken, zitten zij toch al erg in de knel. Een verdere achteruitgang van hun positie is onacceptabel.

Lees verder


 

Bron: 

Delen via...