meldactie ‘Ervaringen toegankelijkheid stemlokalen Europese verkiezingen 2024’

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: woensdag 8 mei 2024

Aan gehandicaptenplatforms, Wmo-(advies)raden, Participatieraden en overige adviesorganen in het Sociaal Domein in Limburg

Datum: Sittard, 2 mei 2024

Kenmerk: pme/mle/003

Betreft: meldactie ‘Ervaringen toegankelijkheid stemlokalen Europese verkiezingen 2024’

 

Geachte mevrouw, heer,

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) pleit voor een optimale toegankelijkheid van stemlokalen voor mensen met een beperking. Immers, ALLE Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben recht om te stemmen.

Wettelijk is bepaald dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat 25% van het aantal stemlokalen in hun gemeente bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar (BBB) zijn voor mensen met een beperking. Om de toegankelijkheid van stemlokalen te toetsen hanteren gemeenten de ‘checklist toegankelijkheid stemlokalen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. Volgens het Kiesbesluit dienen gemeenten uiterlijk vier dagen voor de verkiezingen een overzicht van stemlokalen bekend te maken. Ook dienen zij, onder meer via hun website, kenbaar te maken welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Op papier lijkt het allemaal dik in orde. De vraag is, of dat in de praktijk ook zo is. Daarom roept FGL alle stemgerechtigde mensen met een beperking in Limburg op om tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni hun waarnemingen en ervaringen ten aanzien van de toegankelijkheid van stembureaus te delen en/of te melden.

BBB én bejegening

Het gaat er FGL om, om vast te stellen hoe mensen met een beperking de bereikbaarheid, betreedbaar en bruikbaarheid van de stemprocedure (informatie) en stemlokalen ervaren. Ook het bejegeningsaspect speelt hierbij een rol. Waarnemingen en ervaringen kunnen divers van aard zijn: negatief, neutraal en positief. Dus, bent u van mening dat:

  • Uw gemeente een compliment verdient voor de toegankelijkheid van uw stemlokaal en stemprocedure?
  • De leden van uw stembureau een pluim verdienen voor de wijze waarop u bent bejegend?
  • Uw stemlokaal niet toegankelijk is, terwijl het dat volgens de gemeente wél zou moeten zijn?

Schrijf uw verhaal, maak een foto of tekening en deel en/of meld uw ervaring via secretaris@fgl-limburg.nl of info@fgl-limburg.nl

De resultaten van deze meldactie worden gepubliceerd op de website van FGL. Afhankelijk van de omvang en aard van de reacties bepaalt FGL of vervolgacties nodig zijn.

Hartelijk dank voor uw aandacht én voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Peter Michels

Voorzitter FGL

 

Delen via...