(Lim)burgers in beeld: Bezuinigen op WMO = thuisblijven i.p.v. meedoen

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: donderdag 2 maart 2023

FGL produceert en faciliteert in samenwerking met Burgerkracht Limburg filmpjes in het kader van (Lim)burgers in Beeld. FGL wil met deze korte filmpjes de problematiek van mensen met (functie)beperkingen niet alleen in beeld brengen, maar vooral de mensen met beperkingen zelf het eerlijke verhaal laten vertellen voor zelfstandig en zelfredzaamheid, dan bouwen wij samen aan een inclusieve samenleving.

FGL wil op deze wijze inzicht geven in de werkelijkheid van het leven met een handicap en zoveel mogelijk veranderen in een positieve beeldvorming. Daarom zijn de acteurs in de FGL-filmpjes de mensen met beperkingen zelf de hoofdrolspelers.

Bezuinigingen op jeugdhulp/jeugdzorg, Wmo (huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer) en begeleiding naar werk zijn funest voor mensen met een beperking, die vaak afhankelijk zijn van een sociale uitkering. Het doel van de inclusieve samenleving (‘Iedereen moet kunnen meedoen’) raakt steeds verder achterop als je bezuinigt op de financiële bewegingsruimte van mensen met een functiebeperking. Voor hen betekent minder geld: thuisblijven i.p.v. meedoen.

Delen via...