Lidorganisatie: Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: vrijdag 17 maart 2023

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. FGL behartigt de (collectieve) belangen van de bij haar aangesloten lid-organisaties. Daarbij blijven alle lid-organisaties autonoom in hun eigen verenigingen, platform, stichting en/of welke samenwerkingsvorm zij zelf kiezen. 

 is een samenwerkingsverband tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten dat zich inzet voor sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Doelgroepen:

-       Lichamelijke beperking

-       Verstandelijke beperking

-       Auditieve beperking

-       Visuele beperking

-       Meervoudige beperking

-       gedragsproblematiek

Klik hier: voor informatie

Delen via...