Intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: dinsdag 2 april 2024

Samen werken aan de implementatie en borging doelen VN-verdrag

Wil je aan de slag met het inclusiever maken van je onderwijsinstelling? Teken dan de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Als onderwijsinstelling sluit je hiermee aan bij de landelijke werkgroep voor het hoger onderwijs of het mbo. ECIO faciliteert en ondersteunt deze werkgroepen bij het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag.

Intentieverklaring VN-verdrag

Hieronder zetten we de kaders, ambities, doelstellingen en procesafspraken van de intentieverklaring uiteen. Sommige aspecten hebben (alleen) betrekking op (enkel) het hoger onderwijs, andere aspecten op het mbo.

Lees verder


 

Bron: 

Delen via...