In memoriam: Rick Brink

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: zondag 12 mei 2024

Zondagochtend 12 mei werden wij opgeschikt met het trieste bericht van het plotselinge overlijden van onze voormalige Minister van gehandicaptenzaken Rick Brink, op de veel te jonge leeftijd van 38 jaar. Een groot verlies voor Nederland. Rick Brink, die zijn hele leven opkwam voor mensen met een beperkingen in Nederland is overleden.

Zijn leven werd gekenmerkt door zijn eigen fysieke beperkingen, maar vooral door zijn strijdbaarheid om te streven naar een volwaardig en gelijkwaardig burgerschap voor alle mensen in Nederland. Zijn eigen ervaringsdeskundigheid in het leven met een beperking gebruikte Rick om te trachten om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te verbeteren. Rick Brink was een lieve aimabele persoonlijkheid, die zijn omgeving zag vanuit zijn liefde voor de mensheid. Daarom was hij een voorvechter en wegbereider van de inclusieve samenleving, waarin voor “iedereen” plaats is en niet de afkomst of beperking het mensbeeld bepaald, maar de mens zelf.

Rick Brink verwierf in 2019 landelijke bekendheid als officieuze minister van Gehandicaptenzaken, een functie die in het leven werd geroepen om mensen met een beperking te vertegenwoordigen. Rick Brink, die zelf in een rolstoel zat, werd verkozen tot eerste ‘minister’, van gehandicaptenzaken. Met deze verkiezing/ benoeming kon Rick de deuren openen voor mensen met een beperkingen die lange tijd gesloten waren. Kon dankzij zijn inzet de mensen gehoord en gezien worden. Zijn grote ambitie en missie was om mensen met een beperking volwaardig deel te laten zijn van de samenleving. Hij was daarin echt een boegbeeld en een enorme doorzetter." Ook in de provincie Limburg droeg Rick Brink deze ambitie en missie uit. In de jaren 2022 en 2023 was hij als dagvoorzitter en als keynote-speaker in Limburg aanwezig om zijn visie en missie uit te dragen. Overal waar Rick Brink het woord nam werd er naar hem geluisterd en dat was zijn grote kracht, die kon inspireren. Mensen met een groot hart worden gelukkig nog verrast door de waardering die zij verdienen en krijgen van hun omgeving in de samenleving, omdat zij niet alleen met hun ogen blijven kijken maar vooral blijven zien met hun hart.

Rick onze dank is groot, want jij hebt onze inclusieve samenleving iets dichterbij gebracht, niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland. Laten wij jouw wegbereiding zien als een verplichting aan ons om te blijven streven naar een inclusieve samenleving. Daarbij steeds denkend aan jouw geloof en vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van mensen met een beperking. Wij blijven geloven en vertrouwen in jouw ambitie en missie. Rick wij zullen je missen en wensen je dierbaren en collega’s veel sterkte met het verlies!

Federatie gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL)

Peter Michels

Voorzitter


CDA Hardenberg artikel Rick Brink (38) overleden

Delen via...