In memoriam Peter Vrehen

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: zondag 8 januari 2023

Een groot verlies voor Maastricht. Peter Vrehen, die zijn hele leven opkwam voor mensen met beperkingen in Maastricht is overleden. Zij leven werd gekenmerkt door zijn eigen fysieke beperkingen, maar vooral door zijn strijdbaarheid om te streven naar een volwaardig en gelijkwaardig burgerschap voor allemensen in zijn stad. Zijn eigen ervaringsdeskundigheid in het leven met een beperking gebruikte Peter om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te verbeteren. Peter Vrehen was een lieve aimabele persoonlijkheid, die zijn omgeving zag vanuit zijn liefde voor de mensheid. Daarom was hij een voorvechter en wegbereider van de inclusieve samenleving, waarin voor “iedereen ”plaats is en niet de afkomst of beperking het mensbeeld bepaald, maar de mens zelf. Dat deed Peter met wijsheid en persoonlijke aandacht voor zijn medemensen.

Onze dank is groot, zijn inspanning hebben de inclusieve samenleving dichterbij gebracht, niet alleen in Maastricht maar zeker ook in heel Limburg. Laten wij zijn wegbereiding  zien als een verplichting aan ons om te blijven streven naar een inclusieve samenleving. Met in ons achterhoofd zijn geloof en vertrouwen in onbaatzuchtige liefde voor onze medemensen. Wij zullen hem missen en wensen zijn dierbare een collega’s, veel sterkte met het verlies!

 

Federatie van Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL)

P.Th. Michels

Voorzitter

Delen via...