Europees onderzoek over overgang naar inclusief onderwijs

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: maandag 27 november 2023

Om landen die bezig zijn met de overgang naar inclusieve onderwijssystemen van elkaar te laten leren, heeft de European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) vergelijkend onderzoek laten doen. Hieruit komt naar voren dat Nederland behoort tot de landen met de meest gesegregeerde onderwijsstelsels in Europa. Door kinderen met een beperking te plaatsen in het speciaal onderwijs, in plaats van het reguliere onderwijs, wordt kansenongelijkheid in de hand gewerkt.

Onderwijs in Nederland is nog lang niet inclusief

Toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit is een kinderrecht. Specifiek voor kinderen met een beperking is dit vastgelegd in artikel 24 van het VN-Verdrag Handicap. Toch zijn onderwijsstelsels in Europa, en zeker ook in Nederland, nog lang niet inclusief.

Vanaf het moment dat Nederland in 1901 de leerplicht invoerde, kwam er speciaal onderwijs voor kinderen die niet konden meekomen in het reguliere onderwijs. Deze inrichting van het onderwijs, via twee sporen, is sindsdien praktisch ongewijzigd gebleven. Terwijl het speciale spoor zorgt voor kansenongelijkheid. Andere Europese landen, zoals Portugal en Italië, zijn veel verder in hun ontwikkeling richting inclusief onderwijs.

Lees verder

 

Bron: 

Delen via...