Breng het stemrecht niet in gevaar met een staking op 15 maart

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: woensdag 8 maart 2023

Door de geplande stakingen in het streekvervoer op 15 maart kunnen mensen met een beperking of handicap die afhankelijk zijn van stemhulpen niet of erg lastig hun stem uitbrengen voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

Wij

die voor het zelfstandig stemmen afhankelijk zijn van stemhulpen en betrokkenen

constateren

  • dat door de geplande stakingen in het streekvervoer op 15 maart 2023 een grote groep mensen niet meer zelfstandig kan stemmen
  • zij kunnen vaak maar op één plek in hun gemeente kunnen stemmen en zijn daarbij afhankelijk zijn van het openbaar vervoer;
  • dat de drempel om te stemmen voor deze mensen onevenredig hoog is en de staking het democratische recht om te stemmen aantast van diegenen die door deze staking helemaal niet in staat zijn om te stemmen.

en verzoeken

de vakbonden FNV en CNV om de geplande stakingen op 15 maart 2023 te schrappen of te verplaatsen naar een andere datum, zodat iedereen onbelemmerd van z'n democratisch recht gebruik kan maken.

Klik hier: voor tekenen petitie

Petitionaris Ferry Molenaar motivatie

 

Delen via...