Berekening WIA-uitkering en bijverdienen naast je IVA-uitkering

Door: Patrick Moonen, FGL
Op: vrijdag 4 november 2022

Berekening WIA-uitkering

Er bestaat bij een deel van de mensen in de WIA verwarring op basis van welk loon de uitkering bepaald wordt: op basis van uurloon of maandloon? UWV heeft de OmbudsSpits het volgende laten weten: Bij de WIA (IVA en WGA) wordt voor de verdiensten en berekeningen altijd gekeken naar het maandloon.

Belangrijke aanvulling: zit je in de WGA en loopt je loongerelateerde uitkering spoedig af? Je komt daarna in de WGA-loonaanvullingsuitkering of in de WGA-vervolguitkering. Verdien je 50% van je resterende verdiencapaciteit of meer? Dan kom je in de loonaanvullingsuitkering en blijft je WGA-uitkering nog steeds gebaseerd op je oude loon. Verdien je minder dan 50% van je resterende verdiencapaciteit? Dan kom je in de vervolguitkering en dan wordt je WGA-uitkering gebaseerd op het minimumloon! (Tenzij je oude loon al lager was dan het minimumloon, bijvoorbeeld bij parttime werk, dan geldt nog steeds je oude loon.) Dat kan dus leiden tot een fors lagere WGA-uitkering. Vandaar dat ik dit bij deze onder de aandacht wil brengen.

 

Bijverdienen naast je IVA-uitkering

Aan de OmbudsSpits is vaak gevraagd wat je mag bijverdienen als je in de IVA zit. Volgens de wet mag je als je in de IVA zit tot 20% van je oude loon bijverdienen. (Inkomen uit werk wordt wel in mindering gebracht op je uitkering.) Verdien je een jaar of langer meer dan 20% van je oude loon, dan volgt een herbeoordeling door UWV. Uit die herbeoordeling kan volgen dat je in de IVA blijft, of in de WGA komt, of zelfs helemaal geen WIA-uitkering meer krijgt.
Informatie over deze 20% staat niet op de websites van UWV en de Rijksoverheid en is bij veel mensen daardoor onbekend. Hierdoor zijn mensen in de IVA die mogelijk nog een aantal uren zouden kunnen werken huiverig om dit te proberen, omdat ze (terecht) vrezen voor consequenties voor hun uitkering. Dat is jammer, want een deel van de mensen in de IVA kan dus wel degelijk een aantal uren betaald werken zonder dat ze hoeven te vrezen voor hun IVA-recht. Daarom heb ik UWV gevraagd om deze informatie alsnog op hun website te plaatsen, om zo deze onzekerheid bij mensen in de IVA weg te nemen.

Bron: Onbeperkt aan de slag (OmbudsSpits)

Delen via...